موش کش شکلاتی هلاک

۶,۸۰۰ تومان ۷,۳۰۰
تخفیف

موش کش وکس هلاک 100 گرمی

۱۲,۰۰۰ تومان

موش کش پفکی هلاک 100 گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۰۰
تخفیف

موش کش پلت هلاک 100 گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۰۰
تخفیف

بیدکش هلاک

۱۸,۵۰۰ تومان ۱۹,۵۰۰
تخفیف

مایع حشره کش سمسالین

۲۵,۰۰۰ تومان

قرص گازسوز هلاک (G.B.T)

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۰۰
تخفیف

پودر مورچه کش هلاک 100 گرمی

۷,۵۰۰ تومان ۸,۰۰۰
تخفیف