بسته مبارزه با ساس در فضای 16 ...

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۹۴,۰۰۰
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 12 متر مربع (...

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۷,۰۰۰
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 6 م...

۶۳,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰
تخفیف

گچ قلمی سوسک کش و مورچه کش هلا...

۶,۳۰۰ تومان ۶,۸۰۰
تخفیف

مایع فاضلاب هلاک

۸,۰۰۰ تومان

قرص حشره‌کش هلاک (پشه‌کش)

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۹,۷۰۰
تخفیف

لوله بازکن پودری آمینول

۹,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰
تخفیف

موش کش گندمی هلاک 100 گرمی

۸,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰
تخفیف