دیازینون گرانول 10% GR سم سازا...

19,500 تومان

بسته مبارزه با ساس در فضای 16 ...

185,000 تومان 194,000
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 12 متر مربع (...

120,000 تومان 127,000
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 6 م...

63,000 تومان 67,000
تخفیف

کارتن 12 عددی مایع حشره کش سمس...

300,000 تومان

پک 12 عددی پودر حشره کش هلاک

83,000 تومان 90,000
تخفیف

گچ قلمی سوسک کش و مورچه کش هلا...

6,300 تومان 6,800
تخفیف

مایع فاضلاب هلاک

8,000 تومان