روغن امولسیون شونده (ولک) 80 د...

۱۹,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰
تخفیف

محلول ضدعفونی کننده آمینول بی

۳۰,۰۰۰ تومان

طعمه حلزون کش متالدهاید 6 درصد سم سازان ...

۲۵,۵۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 16 ...

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۹۴,۰۰۰
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 12 متر مربع (...

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۷,۰۰۰
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 6 م...

۶۳,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰
تخفیف

کارتن 12 عددی مایع حشره کش سمس...

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پک 12 عددی پودر حشره کش هلاک

۸۳,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰
تخفیف