روغن امولسیون شونده (ولک) 80 د...

21,000 تومان

محلول ضدعفونی کننده آمینول بی

29,000 تومان 30,000
تخفیف

طعمه حلزون کش متالدهاید 6 درصد سم سازان ...

25,500 تومان 27,000
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 16 ...

185,000 تومان 194,000
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 12 متر مربع (...

120,000 تومان 127,000
تخفیف

بسته مبارزه با ساس در فضای 6 م...

63,000 تومان 67,000
تخفیف

روغن امولسیون شونده(ولک) %80 -...

270,000 تومان

کارتن 12 عددی مایع حشره کش سمس...

285,000 تومان 300,000
تخفیف