کلرپیریفوس 40/8 درصد امولسیون

برند محصول: سم سازان

54,700 تومان

سم مایع کلرپیریفوس 40/8 درصد امولسیون،  از گروه اورگانو فسفات ها می باشد و برای مبارزه با انواع آفات سپردار و شپشک های مرکبات، شپشک واوی نرم تن آسیایی و مینوز برگ  سویا کاربرد دارد.

خصوصیات بارز:

  • تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی، غیر سیستمیک، کنه کش

  • میزان ماده مؤثره 408 گرم بر کیلوگرم

  • دوره کارنس 14 روز

  • میزان سمیت ماده مؤثر 150 میلی گرم بر کیلوگرم

  • نگهداری چهارپایان حداقل 14 روز از چرای سمپاشی شده

  • خیلی خطرناک برای زنبور عسل

جدول میزان مصرف و آفات کلرپیریفوس 40/8 درصد سم سازان

جدول میزان مصرف مصرف و آفات کلرپیریفوس 40/8 درصد سم سازان