کارتن 12 عددی دیازینون 60 درصد امولسیون

1,020,000 تومان

سم حشره کش  دیازینون 60 درصد، از گروه اورگانو فسفره ها می باشد که جهت مبارزه با انواع شپشک ها، کرم ساقه خوار برنج و لیسه و شته، پسیل، تریپس مو، کرم سیب مؤثر است.

خصوصیات بارز:

  • تخفیف 10 درصدی خرید کارتنی نسبت به خرید تکی

  • تعداد داخل هر کارتن 12 عدد پت 1 لیتری

  • کارتن 5 لایه لمینت براق با اتصال منگنه و چسب

  • حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک، تنفسی

  • میزان ماده مؤثره 600 گرم بر کیلوگرم

  • دوره کارنس 10 روز 

  • میزان سمیت ماده مؤثر 1250 میلی گرم در کیلوگرم

  • نگهداری چهارپایان حداقل 3 روز از چرای سمپاشی شده

  • خطرناک برای پرندگان و زنبور عسل

جدول میزان مصرف و آفات سم دیازینون 60 درصد سم سازان

جدول میزان مصرف و آفات سم دیازینون 60 درصد سم سازان

برخی از آفات قابل کنترل با دیازینون 60 درصد

آفات قابل کنترل با دیازینون