سایپرمترین 40 درصد امولسیون

برند محصول: سم سازان

۹۰,۶۰۰ تومان

سم حشره کش سایپرمترین 40 درصد، از گروه پایروتروئیدها می باشد که  جهت مبارزه با آفات برگخوار درخت سیب و آفات برگخوار پنبه بکار می رود.

همه چیز درباره سایپرمترین 40 درصد

خصوصیات بارز:

  • حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با اثر ابقائی

  • میزان ماده مؤثر 400 گرم بر کیلوگرم

  • دوره کارنس 21 روز

  • میزان سمیت ماده موثره بین 4150-250

  • دور نگه داشتن چهارپایان حداقل 21 روز از سطح سمپاشی شده

  • خطرناک برای زنبورها و پرندگان

 جدول میزان مصرف و آفات سایپرمترین 40 درصد سم سازان

 کرم برگخوار سیب و پنبه

 کرم برگخوار سیب و پنبه