پرمترین 25 درصد امولسیون

برند محصول: سم سازان

72,100 تومان

سم حشره کش پرمترین 25 درصد، از گروه پایروتروئیدها بوده که در مبارزه با آفات مینوز لکه گرد درختان میوه سردسیری و پرودینای چغندر قند بکار می رود.

خصوصیات بارز:

  • حشره کش تماسی با طیف وسیع

  • میزان ماده مؤثره 250 گرم بر کیلوگرم

  • دوره کارنس 14 روز

  • میزان ماده مؤثره بین 6000-430

  • دور نگه داشتن چهارپایان حداقل 14 روز از چرای سطح سمپاشی شده

  • خطرناک برای ماهی و دیگر آبزیان

جدول میزان مصرف و آفات پرمترین 25 درصد سم سازان

برخی از آفات قابل کنترل با پرمترین 25 درصد

آفات قابل کنترل با پرمترین