دیازینون 60 درصد امولسیون

برند محصول: سم سازان

۹۴,۰۰۰ تومان

سم حشره کش دیازینون 60 درصد، از گروه اورگانو فسفره ها می باشد که جهت مبارزه با انواع شپشک ها، کرم ساقه خوار برنج و لیسه و شته، پسیل، تریپس مو، کرم سیب موثر است. 

خصوصیات بارز:

  • حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک، تنفسی

  • میزان ماده مؤثره 600 گرم بر کیلوگرم

  • دوره کارنس 10 روز 

  • میزان سمیت ماده مؤثر 1250 میلی گرم در کیلوگرم

  • نگهداری چهارپایان حداقل 3 روز از چرای سمپاشی شده

  • خطرناک برای پرندگان و زنبور عسل

جدول میزان مصرف و نوع آفت سم دیازینون 60 درصد سم سازان

جدول میزان مصرف و نوع آفت سم دیازینون 60 درصد سم سازان

برخی از آفات قابل کنترل با دیازینون 60 درصد

آفات قابل کنترل با دیازینون 60 درصد