ثبت شکایات

همچنین میتوانید جهت ثبت شکایات درخواست خود را به شماره فکس 69 21 52 88 - 021 یا ایمیل samsazan.cic@gmail.com ارسال نمایید.