شرایط بازگرداندن کالا

 1- در هر مرحله از پرسه ارسال چنانچه اشتباهی از جانب فروشگاه رخ دهد، در این صورت فروشگاه نسبت به تعویض کالای اشتباه با کالای صحیح و به شکل کاملا رایگان، اقدام می‌نماید.

 2- چنانچه مشتری بعد از تحویل کالا منصرف شود، باید تا 24 ساعت با فروشگاه تماس گرفته و اعلام نماید، در این صورت می تواند با رعایت شرایط زیر کالا را مرجوع نماید: 

1-2- از کالا استفاده ای نشده باشد؛ 
2-2- بسته بندی کالا معیوب نشده باشد؛

پس از دریافت کالا توسط فروشگاه، در صورت تایید تیم فنی از سالم بودن کالا، فروشگاه نسبت به عودت مبلغ اقدام می نماید، در غیر این صورت خود مشتری موظف به پرداخت هزینه ارسال می باشد.

3- چنانچه کالای ارسال شده مشکلی داشته باشد و یا معیوب باشد (در صورت تایید واحد فنی فروشگاه که نقص یا مشکل کالا از جانب فروشگاه باشد)، در این حالت در اولین فرصت فروشگاه اقدام به ارسال کالای سالم و بدون اخذ هزینه، می‌نماید.

4- چنانچه مشتری قبل از تحویل کالا منصرف شود، در این صورت فروشگاه در اسرع وقت نسبت به عودت مبلغ اقدام می‌نماید.