موش کش شکلاتی هلاک

6,800 تومان 7,300
تخفیف

موش کش پلت هلاک 100 گرمی

11,000 تومان 11,500
تخفیف

موش کش گندمی هلاک 100 گرمی

8,000 تومان 8,500
تخفیف

موش کش پفکی هلاک 100 گرمی

11,000 تومان 11,500
تخفیف

موش کش وکس هلاک 100 گرمی

12,000 تومان