طعمه حلزون کش متالدهاید 6 درصد سم سازان ...

43,500 تومان 45,000
تخفیف

قرص گازسوز هلاک (G.B.T)

35,000 تومان 36,500
تخفیف

قرص حشره‌کش هلاک (پشه‌کش)

11,800 تومان 12,000
تخفیف

گچ قلمی سوسک کش و مورچه کش هلا...

4,500 تومان 5,000
تخفیف